regulátor RP

regulátory tlaku plynu RP 6 a RP 10

Uvedení do provozu může provádět pouze osoba odborně způsobilá a vlastnící k této činnosti oprávnění výrobce.

Uvedení do provozu se provádí podle následujících pokynů:

  • uzavření kohoutu před a za regulátorem (pokud je instalován)
  • odšroubování krytky
  • uchopíme startovací táhlo, zatáhneme až nadoraz při současném otevírání vstupního kohoutu a podržíme cca 1 až 2 sec. (při natahování neotáčet startovacím táhlem)
  • pokud táhlo nezůstane ve vysunuté poloze, opakujeme předcházející úkony
  • zkontrolujeme neporušenost těsnicího "O” kroužku 10x2 a rukou dotáhneme krytku
  • po dotažení zkontrolujeme těsnost
  • regulátor je uveden do provozu

Popis a řešení je pouze orientační. Společnost GASKOM servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do plynového zařízení.

Soubory ke stažení

  • xx RP 06
  • RP 6   startovací táhlo