regulátor ALz-6U/AB

regulátor tlaku zemního plynu - platí i pro verzi BD

Uvedení do provozu může provádět pouze osoba odborně způsobilá.

Uvedení do provozu se provádí podle následujících pokynů:

 • uzavření uzávěru před regulátorem
 • uzavření uzávěru za regulátorem
 • sejmutí víčka
 • otevření vzorkovacího kohoutku
 • stlačit táhlo směrem dolů nadoraz
 • lehké zatáhnutí táhla až na doraz škrtícího uzávěru a podržení v této poloze
 • pomalé otevírání uzávěru před regulátorem
 • vlivem nedostatečného přitlačení škrtícího uzávěru na trysku se naplní prostor pod membránou a táhlo drží ve vrchní poloze
 • pokud táhlo nezůstane ve vysunuté poloze, opakujeme předcházející bod
 • uzavření vzorkovacího kohoutku
 • pomalé otevírání uzávěru za regulátorem
 • našroubování víčka
 • po dotažení zkontrolujeme těsnost.
 • regulátor je uveden do provozu

Popis a řešení je pouze orientační. Společnost GASKOM servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do plynového zařízení.

Nahození tohoto typu regulátoru opravdu raději svěřte odborné firmě!

Soubory ke stažení

 • ALz