nastavení ekvithermní křivky

jak správně nastavit strmost ekvithermní křivky