Regulace topných systémů (MaR)

regulace VAILLANT

Dobrá regulace je základ úspory nákladů za vytápění a získání lepší tepelné pohody u Vás doma.

Zabýváme se MaR plynových kotelen, systémů s tepelnými čerpadly, kotelen s kotli na tuhá paliva, automaty na uhlí či biomasu.

  • Pro regulaci složitějších vícevětvových či vícezdrojových topných systému,… používáme přednostně ekvitermní regulátory firmy SIEMENS řady RVS stránky SIEMENS . Regulátory spolehlivě a kompaktně komunikují s hořákovými automaty velké části výrobců kotlů jako jsou například GEMINOX, INTERGAS, BAXI, RRÖTJE, BENEKOV, či řídícími jednotkami tepelných čerpadel ALFEA Atlantic, … Tím, že jsou jednotlivé části regulačního systému na společné komunikační sběrnici, je zajištěna vzájemná komunikace, a systém se tak stává kompaktnější.
  • U rozsáhlejších systémů je dobré mít možnost sledovat chování celé soustavy během topné sezony a případně pak upravit některé parametry tak, aby se systém choval co nejefektivněji. Pro tyto účely doporučujeme k regulátorům řady Albatros2 (RVS) použít webový server OZW.
    Při použití webserveru je dále možné komfortním způsobem ovládat Váš topný systém na dálku přes PC, aplikaci v mobilním telefonu,…
  • Také instalujeme a zprovozňujeme systémové regulace jednotlivých výrobců kotlů jako jsou Vaillant, Viessmann, Buderus, Protherm
  • Pro jednoduché aplikace jako je řízení čtyřcestných ventilů za kotli na tuhá paliva, řízení jednovětvových systému s akumulační nádobou,  … často používáme regulátory ADEX stránky výrobce