Vaillant porucha noc

Vaillant chyba "noc"

  • nedochází ke komunikaci s řídicí deskou
  • závada v komunikaci mezi displejem a řídicí deskou ve spínací skříňce

Řešení poruchy "NOC" u kotle VAILLANT

  • restartujte kotel resetovacím tlačítkem (symbol - škrtlý plamínek)
  • volejte servisního technika Vaillant