Vaillant porucha F.82

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Vaillant chyba F82

  • žádný signál z anody s cizím zdrojem (příslušenství)
  • není-li připojena žádná anoda s cizím zdrojem
  • chybí výstupní konektor s můstkem na plošném spoji v rozvaděči v případě připojení anody s cizím zdrojem
  • může být anoda defektní nebo je kabel přerušen či přerušen přívod proudu k anodě

Řešení poruchy F 82 u kotle VAILLANT

  • restartujte kotel resetovacím tlačítkem (symbol - škrtlý plamínek)
  • volejte servisního technika Vaillant

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.