Vaillant porucha F.80

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Vaillant chyba F80

  • přerušení nebo zkrat vstupní snímač SWT (actoSTOR)
  • NTC snímač vadný
  • kabel NTC snímače vadný, vadné zásuvné spojení na NTC snímači
  • vadné zásuvné spojení na elektronice zásobníku
  • zástrčka na čidle má ukostření k plášti, zkrat ve svazku kabelů, čidlo vadné

Řešení poruchy F 80 u kotle VAILLANT

  • restartujte kotel resetovacím tlačítkem (symbol - škrtlý plamínek)
  • volejte servisního technika Vaillant

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.