Vaillant porucha F.67

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Vaillant chyba F67

  • chyba ve zjišťování plamene
  • kontrola signálu plamene je různá pro mP a ASIC
  • vadná elektronika, vadný ionizační kabel nebo elektroda
  • vstupní signál hlídače plamene se nachází mimo rozsah (O nebo 5 V)

Řešení poruchy F 67 u kotle VAILLANT

  • restartujte kotel resetovacím tlačítkem (symbol - škrtlý plamínek)
  • volejte servisního technika Vaillant

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.