Vaillant porucha F.60

Vaillant chyba F60

  • závada plynového ventilu 1
  • vadná elektronika, spínací stupeň na desce s plošnými spoji nesepne
  • porucha řídicího signálu plynového ventilu +
  • zkrat na kostře/zkrat ve svazku vodičů k plynovým ventilům
  • vadná plynová armatura (zkrat cívek na kostře)

Řešení poruchy F 60 u kotle VAILLANT

  • restartujte kotel resetovacím tlačítkem (symbol - škrtlý plamínek)
  • volejte servisního technika Vaillant

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.