Vaillant porucha F.57

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Vaillant chyba F57

  • neúspěšný automatický test
  • d.87 u propanu není přestavěn
  • závada v elektronice
  • vadná plynová armatura

Řešení poruchy F 57 u kotle VAILLANT

  • zkontrolovat vedení vzduchu a spalin (odkouření)
  • není správný průtočný tlak plynu
  • restartujte kotel resetovacím tlačítkem (symbol - škrtlý plamínek)
  • volejte servisního technika Vaillant

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.