Vaillant porucha F.36

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Vaillant chyba F.36 - u kotlů typu "B" - sání z prostoru kotelny a zapojeno do komína. Pozor!!! Jde o dost zásadní a nebezpečnou závadu!!

  • senzor zjistil únik spalin
  • únik spalin v pojistce tahu spalin.

Řešení poruchy F 36 u kotle VAILLANT

  • Kontrola trasy spalinové cesty - nutná revize spalinové cesty kominíkem!!
  • Kontrola přisávání vzduchu ke kotli !!!
  • Vyvětrejte byt, kotelnu, …!!!!
  • Nutná kontrola celého kotle, čistoty výměníku, nastavení plynové armatury, … autorizovaným servisem
  • Rozhodně volejte servisního technika Vaillant

    Je 100% nutnost nechat zkontrolovat kotel servisním technikem Vaillant. Únik spalin do prostoru může zpusobit závažné zdravotní komplikace a ve většině případů i smrt osob v bytě !!!

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.