Vaillant porucha F.33

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Vaillant chyba F33 - porucha u kotlů v provedení "turbo". Závada, která se často objevuje při větších mrazech,...!

  • ochrana před mrazem na přívodu vzduchu třikrát za sebou reagovala a je aktivní
  • od manostatu nepřichází signál o chodu ventilátoru

Řešení poruchy F 33 u kotle VAILLANT

  • mnohdy pomůže lehké poklepání na bok kotle
  • zkontolujte spalinový výdech kotle na fasádě domu (zdali není zamrzlý,..)
  • často bývá zkondenzovaná voda v hadičkách mezi kotlovým ventilátorem a manostatem (stačí hadičku rozpojit a vodu vyfouknout)
  • může být vadný spalinový ventilátor kotle - poznáte, že se před startem kotle ventilátor netočí, …
  • často pomůže na pár hodin odmontovat kryt turbokomory, tak aby si kotel nasál teplý vzduch z prostoru domu
  • může být vadný manostat vzduchu
  • restartujte kotel resetovacím tlačítkem (symbol - škrtlý plamínek)
  • volejte servisního technika Vaillant

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.