Vaillant porucha F.32

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Vaillant chyba F32 u kotlů VU, VUW Plus ... /5, VUI aquaPlus ... /7, VU, VUW Premium ... /3-7

  • ochrana před mrazem na přívodu vzduchu třikrát za sebou reagovala a je aktivní
  • od ventilátoru nepřichází signál o počtu otáček, nebo je příliš velká odchylka mezi skutečnými a požadovanými otáčkami, vadný Hallův senzor

Řešení poruchy F 32 u kotle VAILLANT

  • pravděpodobně je vadný ventilátor kotle
  • restartujte kotel resetovacím tlačítkem (symbol - škrtlý plamínek)
  • pokud resert nepomůže, volejte servisního technika Vaillant

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.