Vaillant porucha F.27

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Vaillant chyba F27

  • ionizační signál hlásí plamen, přestože je plynový ventil vypnut
  • tzv. cizí světlo

Řešení poruchy F 27 u kotle VAILLANT

  • ventil plynového ventilu může být vadný
  • vadná funkce kontroly plamene - pravděpodobně bude třeba vyměnit elektroniku
  • zkontrolujte napájení kotle, pokud je v cestě el. přívodu rozdvojka, tak jí vyřaďtě
  • zrestartujte kotel resetovacím tlačítkem
  • volejte servisního technika Vaillant

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.