Vaillant porucha F.26

Vaillant chyba F26

  • porucha plynové armatury

Řešení poruchy F 26 u kotle VAILLANT

  • není připojena plynová armatura, vadný krokový motor
  • restartujte kotel resetovacím tlačítkem (symbol - škrtlý plamínek)
  • volejte servisního technika Vaillant

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.