Thermona porucha E 01

Chyba E01 kotle Thermona.

  • zablokování přívodu plynu (porucha zapálení)
  • porucha zapálení kotle

Řešení poruchy E 01 u kotle Thermona

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.