Protherm porucha F6

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Protherm chyba F.6

  • Manostat vzduchu (KTZ, KTO, KTV) zůstává v rozepnuté poloze
  • Spalinový termostat (KOZ, KTO, KTV) je v rozepnuté poloze - únik spalin do prostoru kotelny!!!!!

Řešení poruchy F 6 u kotle Protherm

  • Kontrola trasy spalin - revize spalinové cesty kominíkem!!
  • Kontrola přisávání vzduchu ke kotli u kotlů do komínu (u typu B) !!!
  • Nutná kontrola celého kotle, čistoty výměníku, nastavení plynové armatury, …
  • Volejte servisního technika Protherm

    U atmosférických kotlů, kotlů v provedení B (odvosd spalin do komínu) je 100% nutnost nechat zkontrolovat kotel servisním technikem Protherm. Únik spalin do prostoru může zpusobit závažné zdravotní komplikace a ve většině případů i smrt osob v bytě !!!

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.