Protherm porucha F5

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Protherm chyba F.5

  • Plamen hoří déle jak 5 sekund po uzavření plynového ventilu (model TIGER v.17)
  • Přívodní napětí je pod 170V (model TIGER v.17)
  • Je použita nekompatibilní řídící deska nebo deska displeje (user interface) - u modelu v.17
  • Porucha venkovního čidla, nebo nastavení parametrů ekvithermní regulace při nepřipojeném venkovním čidle

Řešení poruchy F 5 u kotle Protherm

  • zkontroluje zdali nnemáte nastavené parametry ekvithermní křivky - jde o položky E, P, U (nastavte E-, P-, U- )
  • pokud používáte ekvithermní řízení, tak zkontrolujte venkovní čidlo
  • Volejte servisního technika Protherm.

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.