Protherm porucha F4

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Protherm chyba F.4

  • signalizuje poruchu čidla TUV.
    Ohřev zásobníku TUV se vypne, režim topení není poruchou ovlivněn.

Řešení poruchy F 4 u kotle Protherm

  • zkontroluje čidlo zastrčené v zásobníku TV (zdali není v jímce voda,…)
  • pravděpododobně je vadné čidlo v teplé vodě (TV)
  • Volejte servisního technika Protherm.

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.