Intergas porucha 8

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Chyba 8 u kotle Intergas

  • Nesprávné otáčky ventilátoru

Řešení poruchy 8 u kotle Intergas

  • Možné zasekávání ventilátoru o kryt
  • Zkontrolujte vodič mezi ventilátorem a krytem
  • Zkontrolujte, zda elektroinstalace nemá špatný kontakt
  • Pravděpodobně bude třeba vyměnit ventilátor
  • Stiskněte resetovací tlačítko
  • Volejte servisního technika plynových kotlů Intergas

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.