Intergas porucha 4

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Chyba 4 u kotle Intergas

  • Signalizace nepřítomnosti plamene
  • kotel nezapálil v bezpečnostní době

Řešení poruchy 4 u kotle Intergas

  • zkontroluje zdali ke kotli přichází plyn (například zkouškou plamene na sporáku)
  • zkontrolujte zdali není kotel zapojen do zásuvky přes rozdvojku
  • zkontrolujte je průchozí sifon kotle, stav zapalovací a ionizační elektrody, plynového ventilu apod.
  • Stiskněte resetovací tlačítko
  • Volejte servisního technika plynových kotlů Intergas

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.