GEMINOX porucha 81

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Chyba E 81 u kotle GEMINOX model THRs.

  • zkrat na vedení LPB nebo není napájení sběrnice LPB

Řešení poruchy E81 u kotle GEMINOX

  • zkontrolujte zapojení, polaritu LPB

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.