GEMINOX porucha 161

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Chyba E 161 u kotle GEMINOX model THRs, THRi.

  • maximální otáčky ventilátoru překročeny
  • mez otáček ventilátoru není dosažena

Řešení poruchy E161 u kotle GEMINOX

  • zkontrolujte hlavní elektrické přívody a napojení kabelů ventilátoru
  • zkontrolujte ventilátor

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.