GEMINOX porucha 160

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Chyba E 160 u kotle GEMINOX model THRs, THRi.

  • minimální otáčky ventilátoru nebyly dosaženy
  • mez otáček ventilátoru není dosažena

Řešení poruchy E160 u kotle GEMINOX

  • zkontrolujte kabeláž ventilátoru a LMU, ujistěte se že se ventilátor otáčí správně

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.