GEMINOX porucha 134

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Chyba E 134 u kotle GEMINOX model THRs, THRi.

  • ztráta plamene za provozu kotle

Řešení poruchy E134 u kotle GEMINOX

  • zkontroluje zdali ke kotli přichází plyn (například zkouškou zapáleného hořáku na sporáku)
  • zkontrolujte zdali není kotel zapojen do zásuvky přes rozdvojku
  • zkontrolujte je průchozí sifon kotle, stav zapalovací a ionizační elektrody, planového ventilu apod.

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.