GEMINOX porucha 132

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Chyba E 132 u kotle GEMINOX model THRs, THRi.

  • uvedení do bezpečnostního stavu, havarijní termostat podlahového vytápění zareagoval

Řešení poruchy E132 u kotle GEMINOX

  • zkontrolujte přítomnost propojky na svorce havarijního termostatu a zda jsou vodiče správně připojené
  • zkontrolujte nastavení teploty na havarijním termostatu podlahového topení (cca 55 °C)
  • prověřte zdali není servopohon podlahového topení v ručním režimu

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.