BUDERUS porucha 4C

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Chyba 4C u kotle BUDERUS

  • Aktivován havarijní termostat (STB).

Řešení poruchy 4C u kotle BUDERUS

  • Kontrola tlaku v topném systému, kontrola průtoku topné vody kotlem
  • Kontrola čidla teploty kotle
  • Kontrola běhu čerpadla
  • Odvzdušnit kotel
  • Zkontrolujte, zda omezovač teploty tepelného bloku a připojovací kabel nejsou přerušeny a případně je vyměňte
  • Zkontrolujte, zda omezovač teploty spalin a připojovací kabel nejsou přerušeny a případně je vyměňte.
  • Zkontrolujte a příp. vyměňte pojistku.
  • Volejte servisního technika Buderus.

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.