BUDERUS porucha 1C

Technická podpora, servis a údržba kotlů se vztahuje pouze na region Vysočina!

Chyba 1C u kotle BUDERUS (U054 xx - U154 xx)

  • Únik spalin v pojistce tahu spalin.

Řešení poruchy 1C u kotle BUDERUS

  • Kontrola trasy spalin - revize spalinové cesty kominíkem!!
  • Kontrola přisávání vzduchu ke kotli !!!
  • Nutná kontrola celého kotle, čistoty výměníku, nastavení plynové armatury, …
  • Volejte servisního technika Buderus

    Je 100% nutnost nechat zkontrolovat kotel servisním technikem Buderus. Únik spalin do prostoru může zpusobit závažné zdravotní komplikace a ve většině případů i smrt osob v bytě !!!

Popis a řešení chyb kotlů je pouze orientační. Společnost GASKOM - servis s.r.o. nenese odpovědnost za neodborný zásah do kotle.