Mimořádné opatření

koronavirus 2

úprava rozsahu služeb

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení zákazníci,

vím, že jsme teď všichni ve velkém stresu a pod tlakem a že sice neexistuje žádná zázračná rada, jak na dálku zatočit s úzkostí, psychickými potížemi či virem samotným, ale dodržování současných opatření je klíčovým aktem ohleduplnosti k těm, jejichž životy nákaza ohrozit může. Velmi proto dbejme na hygienu, důkladně si umývejme ruce a nosme roušky. A pokud je to možné, neopouštějme své domovy.

Vězte však, že my v GASKOMu i v této nelehké době uděláme vše co je v našich silách a možnostech, abychom nadále zajistili servis vašich tepelných zařízení. Epidemie a přijatá opatření omezí náš život a mohou přivodit finanční potíže, ale i to bude mít řešení. Pokud budete cokoliv potřebovat, tak mi neváhejte zavolat nebo napsat. Určitě spolu domluvíme postup jak problém vyřešit.

Dovolte mi, abych Vás informoval o mimořádných opatřeních, ke kterým společnost GASKOM v souvislosti se současnou situací se šířením nákazy koronavirem přistoupila. Preventivní opatření, kterými se začneme řídit od pondělího rána 16.3.2020, mají za cíl snížit riziko přenosu nákazy při naší každodenní činnosti, a tím chránit zdraví jak našich zaměstnanců, tak zdraví Vaše.

  • Uzavřeli jsme naší administrativní budovu pro veřejnost, veškeré jednání, konzultace,… provádíme výhradně telefonicky a emailem.
  • Omezili jsme na minimum servisní údržby kotlů v domácnostech - zpravidla vyjíždíme pouze na akutní opravy a to vždy po konzultaci s dispečinkem.
  • Vzájemně jsme od sebe izolovali jednotlivé techniky, nyní pracují jako samostatné "buňky" řízené centrálním dispečinkem.
  • Naši technici během celého dne používají ochranné pomůcky, toto samé se očekává i od Vás zpravidla při komunikaci s našim technikem
  • Prosíme, dejte našim technikům prostor na výkon jejich činnosti – nechte je pracovat o samotě, omezte vzájemný kontakt!
  • Dočasně nepřijímáme hotovost, platba bude provedena na základě elektronicky zaslaného dokumentu na Váš email
  • V případě, že jste nachlazeni, zajistěte jinou zdravou osobu, která bude na místě přítomna
  • Informovat nás předem o uvalené karanténě je Vaší povinností!

Veškeré informace o provozu Vám budou přesněnji sděleny na tel. čísle 606 614 961

Přeji pevné zdraví a těším se brzy na viděnou.

Pavel Komín
tel.:777 614 961
pavel@gaskom.cz